Innbydelse krinsstemna i miniatyr 2015
Innbydelsen finn du her

Innbydelse til krinsstemna i felt 2011
Innbydelsen til krinsstemna felt på Varaldsøy 2011 finn du her

Sunnhordalanstreffen 2010
Innbydelse til Sunnhordalandstreffen

Vestlandsstemna 2010
Her kjem innbydelsen til årets Vestlandstemna. Vedlagt er også 2 påmeldingsskjema.Begge fyllast ut.

Os skyttarlag og Hordaland skyttarsamlag ynskjer alle skyttarar i Vestlandskrinsen velkommen til

årets Vestlandsstemna på Os.

Paameldingskjema bane

Paameldingskjema felt

Innbydelse til Vestlandstemna


Ope stemne på Aga
Innbydelse

Dobbelstevner Norheimsund - Granvin
Innbydelse

Dobbelstevner Eidfjord - Ullensvang
Innbydelse

Hordameisterskapen i bane 2010
Innbydelse finn du her

Overnattingsmuligheiter finn du her

Skyttarhelg i Sogn Indre 13 - 16 mai 2010
Innbydelsen finn du her

Omvikedalen og Rosendals felten 2010
Innbydelse finn du her

Oddafelten 2010
Innbydelse til Oddafelten

Odda skyttarlag har gleda av å be alle skyttarar inn til Oddafelten søndag 18. april

Stemna vert på Grostøl sentralskytebane, både for finfelt og grovfelt.

Det vert skote 30 skot både på finfelt og grovfelt der det vert plass til 9 skyttarar i kvart lag. ( + 1 AG-3 skyttar på grovfelten).

Påmelding:  kl. 11:00-14:00


Innskot: 1-5, vet og AG-3 : kr 130,-
               ASP, R, ER, J       kr. 60,-

Premiering; Gylt Oddamedalje til vinnar kl 2-5 / V55
                  Klassemedaljer i øvrige klasser når det er minst 5 deltakarar i klassen.
                  Gjenstandspremie til ASP
                  Ellers premiering iht. skyttarboka

Me vonar å sjå mange skyttarar på Grostøl søndag 18. april

Vel møtt.

Mvh.
Odda skyttarlag
Magnar Leigland
- leiar-

Hordameisterskapen i felt 2010
Her finn du innbydelsen til Hordameisterskapet i felt 2010

Påmeldingskjema finn du her

Hordakretsen innbyr til samling for ungdomar
Hordakretsen innbyr også i år til samling for våre unge lovande. Samlinga vert  den 27 og 28 september 08.

Samling for rekrutteringsskyttarane
Her finn du innbydelsen til samlinga

Marine Harvest Cup 2008
Innbydelse til krinscupen finn du her.

Statkraftcupen 2006
Innbydinga til Statkraftcupen 2006 og reglar finn du her

1.mai stemna
Sjå innbyding på -www.paamelding.noKrinsstemna i felt 2006


STRANDEBARM SKYTTARLAG
innbyr til Krinsstemna i felt

Tid: Laurdag 25. mars 06.

Stad: Kolltveit (avkøyring v/ Innstranda skule).

Påmelding ved frammøte, kl 11.30 %96 13.00.

Innskot: Kl 1-5 og vet: kr 100,-
Asp, R, ER, Jun: kr 50,-

Hugs gåvepremie!
Me ynskjer alle skyttarar vel møtt!


Strandebarm Skyttarlag

Johs. Skår Bakke


Terminliste for Hordakretsen 2013
Terminlista for Hordakretsen 2013 finn du her

Terminliste Hordakretsen 2012
Her finn du terminlista for Hordakretsen 2012

Terminliste Hordakretsen 2011
Her finn du forslag til terminliste 2011

Terminliste Hordakretsen 2010
Her finn du terminlista 2010 Hordakretsen

Terminliste for Hordakretsen 2009
Terminlista for 2009 er klar. Det er berre å planleggje for kortid "formtoppen" skal vera på plass.

Terminliste Hordakretsen 2008
Helgene for neste års skyting i Hordakretsen er på plass. Nytt av året er  at vi har fått tilbake Nationens Landsskyting og at Organisasjonsmedaljen går på Jondal i første mai stemne. De kan allerede no planlegge neste sesong. Terminlista finn du her.

Terminliste 100 meter 2007

Terminlista finn du her.


Terminliste Hordakretsen 2007
Helgene for neste års skyting i Hordakretsen er på plass. Og allerede no kan de planlegge neste sesong. Terminlista finn du her.

Terminliste 100m 2006
Terminlista finn du her


Terminliste for Hordakretsen 2006
Terminlista for Hordakretsen 2006 finn du her

Lagsmeisterskap miniatyr 2005 / 2006
Det vert lagsmeisterskap på Eide onsdag 22.03.06 frå kl. 17:30
Data-Form
 
Påmelding
 
Data-Form