Info angåande LS 2010

Info ifm. innkvartering LS 2010

Innbydelse LS 2010 på Elverum

Påmelding LS 2010

Utkast tidstabell LS 2010


Litt info vedr. påmelding LS på Elverum. Me fylgjer
samme prosedyre som tidligare, gje melding til Andreas så formidler han
vidare til underteikna for registrering via webben.
Mvh
Dag

MEDLEMSINFORMASJON

Dette er fortrinsvis ei side for medlemene i skyttarlaget. Men sida er open for alle. Det blir informasjon som vedkjem medlemer først og fremst, men samtidig også for å lokka til seg nye medlemer ved å visa at vi har ein god del interessante aktivitetar. Her kjem info om feks. - jegerprøve etc. - kjøp og salg - arkiverte medldingar/skriv - diverse skriv og møtereferat - info om korleis bli medlem + + Viser noen eksempler....

Arbeidsfordeling på 1. mai stemna 2010

Info til skyttarane i laget

Bli medlem !

Kjøp og Salg