Hvor ligger skytebanen
Her finn du ett kartutsnitt som viser hvor banen ligger

GPS koordinatorene er: N 60.17.789  og  Ø 006.08.988

OM OSS:
Etter kvart som vi får lagt inn opplysninger her vil du finn ein meny til høgre på denne sida som splittar opp innholdet i "om oss".

Det skal komma informasjon om styresammensetningen, kven som er med i dei forskjellige utvalga, litt om lagests historie, om skytebanen/lagshuset, og statutter/vedtekter.

Også informasjon om korleis ein kan kontakta oss.

Formannen vår, Henry Øye kan nåast på telefon: 92666765, eller du kan skriva mail til oss på: torvikbygd@skytterlag.no

Referat frå årsmøtet 2016 og tillitsvalde for 2017

Referat frå årsmøtet 2015 og tillitsvalde for 2016

Referat frå årsmøtet 2014 og tillitsvalde for 2015

Referat frå årsmøtet 2013 og tillitsvalde for 2014

Referat frå årsmøtet 2012 og tillitsvalde 2013

Referat årsmøtet 2011 og tillitsvalde 2012

Referat frå årsmøtet 2010 og tillitsvalde 2011

Referat frå årsmøtet 2009 og tillitsvalde 2010

Referat frå årsmøtet 2008 og tillitsvalde for 2009

Litt historie om skyttarlaget.

Årsmøte referat 2006 og tillitsvalde 2007

Tillitsvalde for 2006